SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 27

Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 05.02.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Antsla Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 33 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 52 alusel

§ 1.   Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

  (1) Kehtestada Antsla valla elanikele sotsiaaltranspordi teenuse hinnaks 0,20 eurot/kilomeeter, millele lisandub teenuse osutamiseks kulunud aja eest 5 eurot/tund.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse hinna arvestus algab ja lõpeb kliendi kodus.

§ 2.   Soodustingimustel teenuse osutamine

  (1) Vallavalitsus võib kliendile teha soodustusi või osutada teenust tasuta, kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendiumid, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jm) ja põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist ühes kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri.

  (2) Teenust osutatakse soodustingimustel vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Antsla Vallavalitsuse 02.02.2018 määrus nr 3 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json