SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 28

Koduteenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 05.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Antsla Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 33 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 14 alusel

§ 1.   Koduteenuste hinna kehtestamine

  (1) Kehtestada Antsla vallas koduteenuste hinnad alljärgnevalt:
  1) visiit koduteenuse osutamiseks kliendi juurde - 3 eurot kord;
  2) transporditeenuse hind 0,20 eurot/km, millele lisandub 3 eurot sõitmise korra eest;
  3) pesupesemisteenus 2 eurot masinatäis koos pesuvahendiga;
  4) pesukuivatus 1 euro masinatäis.

  (2) Transporditeenust saab klient kasutada arstiabi saamiseks, kauplusesse, ametiasutusse või teistesse kliendi poolt soovitud kohtadesse sõitmiseks.

  (3) Transporditeenuse hinna arvestus algab ja lõpeb kliendi kodus.

§ 2.   Soodustingimustel teenuse osutamine

  (1) Vallavalitsus võib kliendile teha soodustusi või osutada teenust tasuta kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendiumid, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jm) ja põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri.

  (2) Teenust osutatakse soodustingimustel vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Antsla Vallavalitsuse 02. veebruari 2018. a määrus nr 2 „Koduteenuste hinna kehtestamine” tunnistada kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json