Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.02.2020, 30

Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

Vastu võetud 30.10.2017 nr 1
RT IV, 21.11.2017, 11
jõustumine 24.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2018RT IV, 05.10.2018, 2008.10.2018
27.12.2018RT IV, 09.01.2019, 2512.01.2019, rakendatakse alates 01.01.2019
31.01.2019RT IV, 12.02.2019, 2315.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019
30.01.2020RT IV, 11.02.2020, 1314.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020

Määrus kehtes tatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Setomaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele ja aseesimehele makstava hüvituse ning komisjoni esimehele ja volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord ning lähetuskulude hüvitamise maksmise kord.

§ 2.   Volikogu esimehele makstav hüvitus

  Volikogu esimehele makstakse hüvitust 50% vallavanemale määratud töötasust kalendrikuus.
[RT IV, 12.02.2019, 23 - jõust. 15.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 3.   Volikogu aseesimehele makstav hüvitus

  Volikogu aseesimehele makstakse hüvitust 50% volikogu esimehele määratud hüvitusest kalendrikuus.
[RT IV, 12.02.2019, 23 - jõust. 15.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 4.   Komisjoni esimehele makstav tasu

  (1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 155 eurot kalendrikuus. Komisjoni esimehele makstakse lisaks komisjoni tööst osavõtu eest tasu 55 eurot koosolek.
[RT IV, 11.02.2020, 13 - jõust. 14.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Komisjoni esimehe volikogu liikme volituste peatumise või ennetähtaegse lõppemise korral makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu komisjoni aseesimehele.
[RT IV, 05.10.2018, 20 - jõust. 08.10.2018]

§ 5.   Volikogu liikmele makstav tasu

  Volikogu liikmele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 105 eurot istung.
[RT IV, 11.02.2020, 13 - jõust. 14.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 6.   Komisjoni liikmele makstav tasu

  Komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 55 eurot koosolek.
[RT IV, 11.02.2020, 13 - jõust. 14.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 7.   Hüvituse ja tasu maksmine

  (1) Volikogu esimehele ja aseesimehele makstakse hüvitust ning komisjoni esimehele makstakse tasu üks kord kuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks ülekandega pangakontole, välja arvatud kuud, mil volikogu istungeid ei toimu.

  (2) Volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele makstakse tasu vastavalt toimunud kordadele kalendrikuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks ülekandega pangakontole.

§ 8.   Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu esimehe poolt lähetusse suunatud volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 4, 5 ja 6 sätestatud tasu ei maksta volikogu esimehele ja volikogu aseesimehele.
[RT IV, 05.10.2018, 20 - jõust. 08.10.2018]

  (11) Käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud tasu ei maksta volikogu komisjoni esimehele.
[RT IV, 09.01.2019, 25 - jõust. 12.01.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 24.10.2017.

/otsingu_soovitused.json