ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2016, 17

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 29.02.2016 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Kohtla-Järve linnas.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärade määramise alused

  (1) Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Juhul, kui eluruumi tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid eluruumi üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks eluruumi üldpind. Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse 51 m².

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse eluruumiga seotud dokumentaalselt tõestatud tegelikud eluasemekulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või arve.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 2,50 eurot m² kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, kuni 2.50 eurot m² kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu kuni 2 eurot m² kohta;
  4) kaugkütte ja soojaveevarustusega eluruumi kütmise ja tarbevee soojendamise puhul tarbitud soojusenergia kulu kuni 6 eurot m² kohta;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia maksumus mittekaugkütte korral (ahi-, gaas- ja elektrikütte) kuni 3 eurot m² kohta;
  6) ilma tsentraalse soojaveevarustuseta eluruumi tarbevee soojendamiseks kulunud kütte (elekter, gaas, puud või muu) kuni 2.00 eurot m² kohta;
  7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 20 eurot ühe pereliikme kohta ja iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 eurot;
  8) tarbitud elektrienergia maksumus (sealhulgas võrguteenus tasu, taastuvenergia tasu ning elektriaktsiis) kuni 25 eurot ühe pereliikme kohta ja iga järgneva pereliikme kohta kuni 15 eurot;
  9) elektriboileri, elektripliidi kasutamise kulu kuni 50 eurot ühe pereliikme kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 17 eurot;
  10) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 17 eurot kuus ühe pereliikme kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 13 eurot;
  11) maamaksukulud kuni 0,13 eurot m² kohta;
  12) hoonekindlustuskulud kuni 0,13 eurot m² kohta;
  13) olmejäätmete veotasu kuni 7,70 eurot ühe pereliikme kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 3,85 eurot.

  (2) Ilma kesk-, gaasi- ja elektrikütteta eluruumi kütmise puhul kajastub kuludokumendil taotlusele järgneva perioodi küttekulu ja see võetakse järgnevatel kuudel toetuse taotlemisel arvesse vastavalt kehtestatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 5 piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni kütte perioodil (oktoobrist kuni aprillini).

  (3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumuse hulka arvatakse ka reovee ärajuhtimise teenusega ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamine. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumusena võetakse arvesse ka üürileandja poolt kinnitatud arvestuslik kulu, kui olemasolev süsteem ei võimalda tarbimist objektiivselt mõõta (mitme leibkonna poolt ühiselt kasutatavad ruumid, ühiselamud ja muu selline).

  (4) Tarbitud elektrienergia maksumusena võetakse arvesse ka üürileandja poolt kinnitatud arvestuslik kulu, kui olemasolev süsteem ei võimalda tarbimist objektiivselt mõõta (mitme leibkonna poolt ühiselt kasutatavad ruumid, ühiselamud ja muu selline).

  (5) Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

  (6) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 4.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määrus nr 68 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel” tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json