Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Laeva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2016, 62

  Laeva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 01.03.2016 nr 27

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2016 aasta eelarve kogumahus 1 398 373 ( üks miljon kolmsada üheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada seitsekümmend kolm ) eurot (lisa ).

  § 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Suvi
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla 2016. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json