Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011 määruse nr 21 „Tänavanimede määramine Harku alevikus“ muutmine ja Harku Vallavalitsuse 16. juuni 2014 määruse nr 15 „Teenime määramine Harku alevikus“ osaliselt kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2023, 4

Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011 määruse nr 21 „Tänavanimede määramine Harku alevikus“ muutmine ja Harku Vallavalitsuse 16. juuni 2014 määruse nr 15 „Teenime määramine Harku alevikus“ osaliselt kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 07.03.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Harku Vallavolikogu 28. detsembri 2017 otsuse nr 100 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 68 lõikele 2 alusel:

§ 1.   Asendada Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011 määruse nr 21 „Tänavanimede määramine Harku alevikus“ lisa 3 käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 16. juuni 2014. aasta määruse nr 15 „Teenime määramine Harku alevikus“ § 2.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Katrin Krause
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

Lisa Asendiplaan

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json