Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse 9.01.2023 määruse nr 1 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2023. aastal“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2023, 6

Viljandi Linnavalitsuse 9.01.2023 määruse nr 1 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2023. aastal“ muutmine

Vastu võetud 06.03.2023 nr 3

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, noorsootöö seaduse § 152 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 11 alusel:

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavalitsuse 9.01.2023 määruse nr 1 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kava 2023. aastal“ lisa 1 ja kinnitada see muudetud kujul.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

Lisa Viljandi Linnavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse kava 2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json