Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Viimsi valla 2023. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine

Viimsi valla 2023. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 11.03.2023, 10

  Viimsi valla 2023. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine

  Vastu võetud 08.03.2023 nr 3

  Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 21.02.2023 määruse nr 5 "Viimsi valla 2023. aasta lisaeelarve" ja Viimsi valla finantsjuhtimise korra § 12 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viimsi valla 2023. aasta eelarve artiklite jaotus vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Illar Lemetti
  vallavanem

  Leevi Laever
  vallasekretär

  Lisa 1 Viimsi valla 2023. aasta eelarve artiklite jaotus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json