Teksti suurus:

Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine

Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2014, 1

  Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 26.03.2014 nr 18
  jõustumine 01.09.2014

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 ja 27 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

  § 1.   Kehtestada Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” lapsevanema osalustasu ( majanduskulude ja personalikulude vanemate poolt kaetav osa) määraks 5 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ühe lapse kohta.

  § 2.   Vabastada lapsevanemad osalustasu määrast osaliselt alljärgnevatel asjaoludel:

    (1) ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 20 % ulatuses osalustasu määrast;

    (2) ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 30 % osalustasu määrast.

  § 3.   Osalustasu makstakse 12 kuu eest aastas kord kuus. Lapse puudumine lasteaias ei vabasta osalustasu maksmisest.

  § 4.   Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale lapse toitlustamise tasu, mille päevase suuruse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor. Hoolekogul on õigus vähendada toiduraha vähekindlustatud perede lastele kui selleks on ette nähtud vahendid linna eelarves.

  § 5.   Osalustasu ja toiduraha tasub lapsevanem või hooldaja esitatud arve alusel Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arvelduskontole jooksva kalendrikuu 15. Kuupäevaks, näidates selgituses lapse nime, kelle kulude eest tasumine toimus.

  § 6.   Osalustasu ja toiduraha tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale või hooldajale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  § 7.   Osalustasu ja toiduraha võlgnevuse korral üle kolme kalendrikuu kustutatakse laps lasteaia nimekirjast. Lapsevanem või hooldaja on kohustatud tasuma võlgnevuse.

  § 8.   Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.11.2010.a määrus nr 26 „Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” osalustasu määra kehtestamine “.

  § 9.   Määrus jõustub 1. septembril 2014.a.

  Heiki Johannes
  linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json