ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2025 kinnitamine

Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2014, 27

Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2025 kinnitamine

Vastu võetud 06.03.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2025 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (Lisade ja joonistega saab tutvuda Audru valla veebilehel)

/otsingu_soovitused.json