Tervishoid

Teksti suurus:

Juuru valla terviseprofiili kinnitamine

Juuru valla terviseprofiili kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Juuru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2014, 34

Juuru valla terviseprofiili kinnitamine

Vastu võetud 27.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 3 p 2 ja § 37 lg 3 p 2

§ 1.  Juuru valla terviseprofiil

  Kinnitada Juuru valla terviseprofiil 2014–2015 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Sirje Endre
Juuru vallavolikogu esimees

Lisa Juuru valla terviseprofiil aastateks 2014-2015.