SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2016, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine

Vastu võetud 02.04.2014 nr 10
RT IV, 11.04.2014, 41
jõustumine 14.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2016RT IV, 17.03.2016, 120.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ja Narva Linnavolikogu 20.02.2014.a. määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 6 lõike 3 alusel
[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]

§ 1.  Kehtestada koduteenuste loetelu järgmiselt:

 (1) Koduabiteenus:
 1) toiduainete ja majapidamistarvete toomine;
 2) valmistoidu kojutoomine toitlustusasutusest;
 3) abistamine toidu valmistamisel (kuni 30 min);
 4) terviseabi korraldamine;
 5) eluruumi koristamine;
 6) riiete ja voodipesu hooldus;
 7) kütmisabi;
 8) abistamine asjaajamisel;
 9) abistamine kommunaal- ja muude maksete tasumisel.

 (2) Isikuabiteenus:
 1) abistamine pesemisel ja hügieeniprotseduuride sooritamisel;
 2) abistamine riietumisel;
 3) abistamine söömisel;
 4) abistamine liikumisel eluruumis (abivahendi kasutamisega).

§ 2.  Kehtestada koduteenuste osutamise hinnaks 3,94 euro/tund.

  Ühe tunni arvestuse sisse kuulub:
 1) tunnitasu – 3,34 eurot (sh sotsiaalmaks 33% – 0,82 eurot ja töötuskindlustusmaks 1% – 0,03 eurot);
 2) transpordikulud – 0,46 eurot;
 3) administreerimiskulud – 0,14 eurot.

§ 3.  Kinnitada koduteenuste kirjeldused vastavalt määruse lisale.
[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]

§ 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Lisa Koduteenused
[RT IV, 17.03.2016, 1 - jõust. 20.03.2016]