Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise volitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 3

Küsimuste lahendamise volitamine

Vastu võetud 28.03.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine.

  Volitada Väike-Maarja Vallavalitsust lahendama õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud üksikjuhtumi reguleerimisega seotud küsimusi.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 09.03.2000 määrus nr 5 „Otsustusõiguse delegeerimine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks järgmised Väike-Maarja Vallavolikogu määrused:
  1) 23.04.2003 määrus nr 9 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  2) 23.04.2003 määrus nr 10 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  3) 28.09.2005 määrus nr 14 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  4) 25.06.2008 määrus nr 9 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  5) 13.01.2010 määrus nr 2 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  6) 25.02.2010 määrus nr 5 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  7) 26.08.2010 määrus nr 12 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“
  8) 26.08.2010 määrus nr 13 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“
  9) 29.12.2011 määrus nr 28 “Küsimuste lahendamise delegeerimine”;
  10) 26.01.2012 määrus nr 2 “Küsimuste lahendamise delegeerimine”;
  11) 28.02.2013 määrus nr 4 “Küsimuste lahendamise delegeerimine”;
  12) 29.08.2013 määrus nr 18 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  13) 14.12.2017 määrus nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine“;
  14) 14.12.2017. aasta määrus nr 12 „Relvaseaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json