HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine vallavalitsusele

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine vallavalitsusele - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 25

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine vallavalitsusele

Vastu võetud 29.03.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrus reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimist Lääne-Nigula vallavalitusele ja valla ametiasutusele. Vallavalitsus on Lääne-Nigula valla kollegiaalne täitevorgan Lääne-Nigula vallavalitsus, ametiasutus on Lääne-Nigula valla ametiasutus – Lääne-Nigula Vallavalitsus.

§ 2.  Kooli pidaja ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 27 lõikes 5, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 44 lõikes 2, § 50 lõikes 1, § 63 lõigetes 2, 3 ja 5, § 67 lõikes 2, § 71 lõigetes 2, 5 ja 6 ning § 73 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Lääne-Nigula vallavalitsusele kui täitevorganile.

§ 3.  Kooli pidaja ülesannete delegeerimine ametiasutusele

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 13, § 37 lõikes 2, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõikes 3, § 45 lõikes 2 ning § 46 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Lääne-Nigula Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

§ 4.  Määruse rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 35 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine“;
 2) Nõva Vallavolikogu 4.02.2011 määrus nr 2 „Küsimuste lahendamise delegeerimine Nõva Vallavalitsusele“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json