Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” lisa 2 muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 41

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” lisa 2 muutmine

Vastu võetud 29.03.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 alusel ning lähtudes Harku Vallavolikogu 26.01.2018 protokollilisest otsusest:

§ 1.   Võtta vastu Harku Vallavolikogu 31.03.2011 määruse nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037” tegevuskava muudatused, asendades nimetatud määruse lisa 2 käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.   Määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

Kalle Palling
Vallavolikogu esimees

Lisa Harku valla arengukava tegevuskava 2018 - 2021

/otsingu_soovitused.json