Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Harku valla arengukava aastani 2037

Harku valla arengukava aastani 2037 - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 53

  Harku valla arengukava aastani 2037
  [ - jõust. 01.01.2013]

  Vastu võetud 31.03.2011 nr 7
  jõustumine 04.04.2011

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.10.201101.01.2012
  27.09.201201.01.2013
  26.09.2013RT IV, 08.10.2013, 2701.01.2014
  28.08.2014RT IV, 09.09.2014, 601.01.2015
  24.09.2015RT IV, 30.09.2015, 1801.01.2016
  29.09.2016RT IV, 07.10.2016, 2001.01.2017
  21.09.2017RT IV, 29.09.2017, 1601.01.2018
  29.03.2018RT IV, 11.04.2018, 4114.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkt 7, § 37 lõike 1 ja § 37 lõike 6 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Harku valla arengukava aastani 2037 (lisad 1 ja 2).

  [RT IV, 30.09.2015, 18 - jõust. 01.01.2016]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Määrus avaldatakse Harku valla veebilehel.

  § 4.   [Kehtetu - RT IV, 07.10.2016, 20 - jõust. 01.01.2017]

  § 5.   Määrus jõustub 4. aprillil 2011.

  Lisa 1 Harku valla arengukava aastani 2037, Harku valla tegevuskava
  [RT IV, 29.09.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  Lisa 2 Harku valla arengukava aastani 2037, Harku valla arengukava tegevuskava 2018 - 2021
  [RT IV, 11.04.2018, 41 - jõust. 14.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. jaanuarist.]

  /otsingu_soovitused.json