Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2018. a eelarve alaeelarvete kinnitamine

Rapla valla 2018. a eelarve alaeelarvete kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2018, 111

Rapla valla 2018. a eelarve alaeelarvete kinnitamine

Vastu võetud 09.04.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018. a määruse nr 16 “Rapla valla 2018. a eelarve“ § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.   Alaeelarvete kinnitamine

  (1) Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste ja valdkondade 2018. a alaeelarved kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste ja valdkondade sisemise töö korraldamiseks kehtestatud alaeelarvete täpsem liigendus on toodud käesoleva määruse lisas 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. a 1. jaanuarist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Minn
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

Lisa 1 Rapla valla 2018. a eelarve alaeelarved

Lisa 2 Alaeelarvete täpsem liigendus

/otsingu_soovitused.json