Teksti suurus:

Mustvee Vallavalitsuse 28.12.2018 määruse nr 22 „Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2019, 1

Mustvee Vallavalitsuse 28.12.2018 määruse nr 22 „Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine

Vastu võetud 04.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2 alusel.

§ 1.  Muuta Mustvee Vallavalitsuse 28.12.2018 määruse nr 22 „Valimisjaoskondade moodustamine” § 3 lõiget 1 järgmiselt:
(1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
1) valimisjaoskond nr 1;
2) valimisjaoskond nr 3;
3) valimisjaoskond nr 4;
4) valimisjaoskond nr 5;
5) valimisjaoskond nr 7.

Märt Kraft
vallavanem

Daisy Utsar
vallasekretär