Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2019, 4

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 28.12.2018 nr 22
RT IV, 12.01.2019, 30
jõustumine 15.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.04.2019RT IV, 11.04.2019, 114.04.2019

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja § 34 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Mustvee vallas moodustatakse 7 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Võidu tn 9, Avinurme alevik, Mustvee vald; Jõgeva maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Ulvi rahvamaja, Ulvi küla, Mustvee vald; Jõgeva maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Sõpruse tn 105, Kasepää küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Jõe tn 1, Lohusuu alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Tartu tn 12, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Kääpa keskus 5, Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Lossi, Voore küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 3;
 3) valimisjaoskond nr 4;
 4) valimisjaoskond nr 5;
 5) valimisjaoskond nr 7.
[RT IV, 11.04.2019, 1 - jõust. 14.04.2019]

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 5;
 3) valimisjaoskond nr 6.

§ 4.  Valimisjaoskond Mustvee valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Mustvee valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 5.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Valimisjaoskonnad ja nende piirid