Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse 19.07.2018 määruse nr 11 „Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2019, 5

Haljala Vallavalitsuse 19.07.2018 määruse nr 11 „Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 03.04.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Haljala Vallavalitsuse 19.07.2018 määruse nr 11 „Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ § 4 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

  „(5) Rühma nimekirja kinnitatakse 25. augustiks lapsed, kes saavad pooleteiseaastaseks sama aasta 1. oktoobriks ning kelle vanem või hooldaja on avaldanud soovi lasteaiakoha kasutamiseks sama õppeaasta algusest. Hiljem kohta soovivad lapsed kinnitatakse vabade kohtade olemasolul rühma jooksvalt, vastavalt vanema poolt avaldusele märgitud tähtajale“.

Eha Sirelbu
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Riina Must
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json