Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.04.2023, 17

Mulgi Vallavolikogu 19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 28.03.2023 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 19. mai 2022. a määruses nr 9 “Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine” paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
  1) punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) üür 12 eurot ruutmeetri kohta kuus;“;
  2) punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5 eurot ruutmeetri kohta kuus;“;
  3) punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
  kaugküttega eluruumis 14 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  kaugkütteta eluruumis 14 eurot ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 1200 eurot kalendriaastas;
  elektriküttega eluruumis 10 eurot ruutmeetri kohta kuu;“;
  4) punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 70 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 45 eurot kuus;“;
  5) punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 7 eurot kuus;“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json