Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 määruse nr 4 “Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord” preambuli muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2021, 24

Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 määruse nr 4 “Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord” preambuli muutmine

Vastu võetud 03.05.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 2 alusel.

§ 1.   Seoses määruse preambuli aluseks oleva volikogu määruse muutumisele muuta Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 „Pädevuse delegeerimine“ preambulit ning sõnastada see järgmiselt: „Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Viljandi Linnavolikogu 24.09.2020 määruse nr 82 „Pädevuse delegeerimine“, Viljandi Linnavolikogu 28.12.2011 määruse nr 102 „Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele” alusel.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json