Teksti suurus:

Kiviõli Linnavolikogu 18.02.2011 määruse nr 33 ”Kiviõli linnavara valitsemise kord” muutmine

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2013
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2013, 9

Kiviõli Linnavolikogu 18.02.2011 määruse nr 33 ”Kiviõli linnavara valitsemise kord” muutmine

Vastu võetud 30.05.2013 nr 71

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Muudetakse Kiviõli Linnavolikogu 18.02.2011 määruse nr 33 ”Kiviõli linnavara valitsemise kord” § 6 lõike 2 punkti 2 alapunkti b ja sõnastatakse järgmiselt:
„b) kui omandatakse tasuta kinnisvara korteriomandi omanikelt, kes soovivad jätta oma korteriomandi linnale, tingimusel, et omandataval korteriomandil puuduvad võlad või kui korteriomandi omanikel on võlausaldaja(te)ga sõlmitud koguvõla tasumise leping(ud) või kui notariaalses ostu-müügilepingus sätestatakse, et võlad jäävad võõrandaja (endise omaniku) kanda".

§ 2.   Määruse jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eldur Lainjärv
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json