Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2016. aasta lisaeelarve

Võru linna 2016. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2016, 3

  Võru linna 2016. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 08.06.2016 nr 24

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lg 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Võru linna 2016. aasta lisaeelarve:

   
   1) koondeelarve (lisa 1);
   2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
   3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
   4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).


  Toomas Paur
  volikogu esimees

  Lisad 1-4