Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 58 „Iisaku Lasteaia Kurekell põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 3

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 58 „Iisaku Lasteaia Kurekell põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 102

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus“ § 105 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruses nr 58 „Iisaku Lasteaia Kurekell põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 2. Lasteaia nimetus“;
  2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmiselt:
§ 21. Lasteaia asukoht ja tegutsemiskohad
(1) Lasteaed asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas ja tema postiaadress on Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41101.
(2) Lasteaial on kaks tegutsemiskohta:
1) Iisaku alevikus aadressil Tartu mnt 56;
2) sobitusrühm Tudulinna külas aadressil Kooli tn 3.“
  4) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse sõnadega „ning sobitusrühm“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. a 1. septembril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json