Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 20

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine


Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruses nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 440 eurot. Koolieelses lasteasutuses, kus on rohkem kui 4 rühma, iga täiendava rühma eest direktori alammäärale lisatakse 30 eurot. Juhul, kui koolieelses lasteasutuses rühmade arv suurem kui 12 rühma, direktorile kehtestatakse kuutöötasu piirmäär 1 680 eurot.“

  (2) Määruse § 3 lõige 2 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(2) Huvikooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt laste arvust:
alla 201 õpilase – 1 363 eurot;
201–400 õpilast – 1 460 eurot;
401–700 õpilast – 1 517 eurot;
üle 700 õpilase – 1 614 eurot."

  (3) Määruse § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(1) Üldhariduskooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär sõltuvalt koolis õppivate õpilaste arvust:
alla 201 õpilase – 1 440 eurot;
201-600 õpilast – 1 680 eurot;
601-900 õpilast – 1 800 eurot;
üle 900 õpilase – 2 220 eurot.“

  (4) Määruse § 2 lõige 3 sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(3) Üldhariduskooli õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu alammäärast kuni 35% madalam.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.05.2019. a.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json