Teksti suurus:

Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 21

Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 21, § 26, § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta lisa 1 „Narva linna 2019.aasta koondeelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 2.   Muuta lisa 2 „Narva linna 2019. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 3.   Muuta lisa 3 „Narva linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 4.   Muuta lisa 5 „Narva linna 2019.aasta rahavoogude prognoos“ ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 5.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Narva linna 2019.aasta koondeelarve

Lisa 2 Narva linna 2019.aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

Lisa 3 Narva linna 2019.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 5 Narva linna 2019.aasta rahavoogude prognoos

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json