Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 22

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.05.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 ja Tori Vallavolikogu 16.05.2019 määruse nr 72 „Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord“ alusel .

§ 1.   Määrusega tunnistatakse kehtetuks:

 
  1) Sauga Vallavalitsuse 27.01.2015 määrus nr 2 „Sauga Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  2) Sindi Linnavalitsuse 23.05.2011 määrus nr 5 „Sindi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  3) Tori Vallavalitsuse 30.12.2010 määrus nr 10 „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
Vallavanem

Siiri Jõerand
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json