Teksti suurus:

Mustvee Vallavolikogu 24.08.2018 määruse nr 23 „Mustvee valla finantsjuhtimise kord“ muutmine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 31

Mustvee Vallavolikogu 24.08.2018 määruse nr 23 „Mustvee valla finantsjuhtimise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.05.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõiked 6 ja 7, § 21 lõike 1 ning § 28 lõike 31 alusel.

§ 1.   Mustvee Vallavolikogu 24.08.2018 määruses nr 23 „Mustvee valla finantsjuhtimise kord” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Määruse preambula sõnastatakse: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõiked 6 ja 7, § 21 lõike 1 ning § 28 lõike 31 alusel“.
  2) § 7 lõige 3 sõnastatakse: „(3) Eelarve koostamisel kasutatakse eelarve koostamise tarkvara ja selles sisalduvaid vastavaid vorme“.
  3) § 7 lõige 4 sõnastatakse „(4) Vallaeelarvest raha taotlemiseks tuleb eelarvestamise tarkvaras esitada taotlus vallavalitsusele hiljemalt eelneva aasta 31. augustiks. Käesolev lõige kehtib nii eelarvestamise vahendite kasutajatele kui ka kolmandatele isikutele, kellel on õigus vallaeelarvest raha taotleda riikliku või volikogu õigusakti alusel.
  4) § 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.
  5) § 8 lõige 1 sõnastatakse: „(1) Vallavalitsuses heaks kiidetud eelarve eelnõu koos seletuskirjaga esitatakse volikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks“.
  6) § 8 lõige 5 sõnastatakse: „(5) Ettepanekuid võivad teha volikogu liikmed, volikogu alatised komisjonid, volikogu fraktsioonid ning vallavalitsus“.
  7) § 9 lõige 3 sõnastatakse: „(3) Eelarve detailsema jaotuse majandusliku sisu ja vastutajate lõikes (alaeelarved) kinnitab vallavalitsus korraldusega, arvestades volikogus kinnitatud eelarve või lisaeelarve eelarveosade mahte. Eelarveaasta jooksul võib vallavalitsus eelarve liigendust korraldusega muuta“.
  8) § 10 sõnastatakse: „Eelarve eelnõu, lisaeelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve ja eelarve seletuskiri avaldatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras“.
  9) § 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aivar Saarela
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json