Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 40

Häädemeeste valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 11

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 86 alusel

§ 1.   Häädemeeste valla 2019.aasta lisaeelarve

  Häädemeeste valla 2019. aasta lisaeelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt lisale (lisa nr 1).

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 30.maist 2019.a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Häädemeeste valla 2019.aasta lisaeelarve

Lisa 2 Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json