Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve

Rae valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 42

  Rae valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve

  Vastu võetud 04.06.2019 nr 16

  Määrus kehtestatakse Rae Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 22 ja Rae Vallavolikogu 21.05.2019 määruse nr 35 alusel.

  § 1.   Rae valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 7 750 eurot.

    (2) Vähendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 320 000 eurot.

    (3) Vähendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 320 000 eurot.

    (4) Vähendada 2019. aasta lõpu likviidseid varasid 7 750 eurot.

    (5) Punktides 1-4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json