Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 1

Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 02.06.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruses nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 44 lg 3 alusel“;

2) määruse lisa 1 „Äriruumi üürileping“ punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15. Üüri suurenemine: Ei kohaldata / Üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%“;

3) määruse lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimused“ punkt 11.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11.1 Kui Üürilepingus on sätestatud Üüri suurenemine, siis suureneb Üür Lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%. Suurenenud Üür arvestatakse järgneva valemi kohaselt: suurenenud Üür = Üür x 1,02.“;

4) määruse lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimused“ punkt 11.2 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimused“ punkt 11.3 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse lisa 3 „Äriruumi üürilepingu tüüpvormi kasutamise juhend“ punkt 7.14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7.14 „Üüri suurenemine” – üür suureneb 2% aastas alates Lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast iga aasta 1. jaanuaril vastavalt lepingu sõlmimise aluseks olevale haldusaktile, kui see näeb ette üüri suurenemise; kui haldusakt ei näe ette üüri suurenemist, tehakse märge “Ei kohaldata”.“.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json