Teksti suurus:

Valga Vallavalitsuse 17. novembri 2020 määruse nr 7 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus“ muutmine

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 3

Valga Vallavalitsuse 17. novembri 2020 määruse nr 7 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus“ muutmine

Vastu võetud 02.06.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 lõike 2 ja § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Valga Vallavalitsuse 17. novembri 2020 määruse nr 7 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus“ § 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) korrakaitseametnik;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Monika Rogenbaum
vallavanem

/otsingu_soovitused.json