Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 6

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 142

Määrus antakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 16.03.2006 määrus nr 4 „Kõo noortetoa põhimäärus“;
  2) Kõo Vallavolikogu 17.12.2009 määrus nr 2 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine“;
  3) Kõo Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 3 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“;
  4) Kõpu Vallavolikogu 25.09.2007 määrus nr 6 „Kõpu Põhikooli Muuseumi moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“;
  5) Kõpu Vallavolikogu 18.07.2002 määrus nr 13 „Kõpu valla ühtse asjaajamiskorra kinnitamine“;
  6) Suure-Jaani Vallavolikogu 23.11.2006 määrus nr 62 „Ametiülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord“.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json