Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2021. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 8

Võru valla 2021. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 09.06.2021 nr 114

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõigete 2, 8 ja 9 alusel.

§ 1.   Valla eelarve tulud, kulud, investeerimistegevus ning likviidsed varad.

  Kinnitada Võru valla 2021. aasta I lisaeelarve alljärgnevalt:
  1) põhitegevuse tulud (saadud toetused) summas 213 721 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 46 682 eurot (Lisa 1);
  3) investeerimistegevus summas 472 320 eurot (Lisa 2);
  4) likviidsete varade vähenemine summas -305 281 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Põhitegevuse kulud

Lisa 2  Investeerimistegevuse kulud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json