Teksti suurus:

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus

Vastu võetud 17.11.2020 nr 7
RT IV, 27.11.2020, 8
jõustumine 30.11.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.06.2021RT IV, 11.06.2021, 314.06.2021

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2 ja § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Väärteomenetluses pädevust omavate ametikohtade kinnitamine

  Ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Valga Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, on järgmised:
  1) korrakaitseametnik;
[RT IV, 11.06.2021, 3 - jõust. 14.06.2021]
  2) vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja;
  3) haljastusspetsialist;
  4) hooldusspetsialist;
  5) välitööde juht;
  6) metsandusspetsialist;
  7) liiklus- ja teedespetsialist;
  8) ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja;
  9) keskkonnaspetsialist;
  10) ehitusjärelevalve spetsialist;
  11) ehitusspetsialist;
  12) maakorralduse spetsialist;
  13) valladisainer;
  14) ettevõtluse ja arenguspetsialist.

§ 2.   Järelevalve pädevus

  Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteo menetlemispädevuse piires, kui vallavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 3.   Kohtuvälise menetleja pädevust tõendav tunnistus

  (1) Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale.

  (2) Kohtuvälise menetleja pädevust tõendavaid tunnistusi väljastab ja nende üle peab arvestust vallasekretär.

§ 4.   Kaebuse lahendamine

  Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on jurist.

§ 5.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistus

/otsingu_soovitused.json