Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2021. a määruse nr 86 „Korteriomandite üürnikele võõrandamise kord“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 15

Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2021. a määruse nr 86 „Korteriomandite üürnikele võõrandamise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.05.2022 nr 15
, rakendatakse alates 1.02.2022

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punktide 6 ja 37, „Elamuseaduse“ § 8 punkti 2 alusel ning kooskõlas „Eluruumide erastamise seaduse“ § 22 lõikega 12.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2021. a määruse nr 86 „Korteriomandite üürnikele võõrandamise kord“ § 3 ja sõnastada see järgmiselt: „Korteriomandi ostmise eesõigus on üürilepingu alusel kasutatava eluruumi puhul eluruumi üürnikul või üürniku ja temaga koos elavate täiskasvanud perekonnaliikmete kokkuleppel ühel temaga koos elaval täisealisel perekonnaliikmel, kui taotlus korteriomandi eesõigusega ostmiseks on esitatud 2022. aasta 31. detsembriks.“

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2022. a.

Valeri Abramovitš
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json