Teksti suurus:

Võhma linna 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2012
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2012, 18

Võhma linna 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine

Vastu võetud 28.06.2012 nr 7

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, Võhma linna põhimääruse § 60 lg 3, Võhma Linnavolikogu 17. veebruari 2011. a määrusega nr 1 kinnitatud Võhma linna 2011. a linnaeelarve alusel ning kuulanud ära revisjonikomisjoni arvamuse

§ 1.   Kinnitada Võhma linna 2011. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne (lisatud) koosseisus:

  (1) 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab konsolideeritud bilansi mahuks seisuga 31.12.2011 4 773 000 (neli miljonit seitsesada seitsekümmend kolm tuhat) eurot;

  (2) 2011. aasta eelarve täitmise aruanne kogumahuga 1 454 236 (üks miljon nelisada viiskümmend neli tuhat kakssada kolmkümmend kuus) eurot;

  (3) 2011. aasta tegevusaruanne;

  (4) 2011. aasta reservfondi eraldamine 12 974 (kaksteist tuhat üheksasada seitsekümmend neli) eurot;

  (5) Vabade vahendite jääk eelarveaasta lõpuks summas 21 153 (kakskümmend üks tuhat ükssada viiskümmend kolm) eurot.

§ 2.   Määrus jõustub 2. juulil 2012. a.


1Võhma linna 2011 majandusaasta aruanne asub raamatupidamises ja on avalikustatud Võhma linna kodulehel: www.vohma.ee.

Ants Pihlak
Linnavolikogu esimees

Lisa 

/otsingu_soovitused.json