Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2017, 4

Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2016. a määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ § 4 lg 1 p 3 muudetakse ja sõnastatakse:
„3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Raasiku valla elanikena, siis soodustuse suurus vähemalt kolme üheaegselt lasteasutuses käiva lapse korral on kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jako Reinaste
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json