Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 27 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 64

Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 27 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruses nr 27 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud ja elab alaliselt nimetatud aadressil. Alalise elamise kontrollmehhanismiks on vestlused naabritega, erinevatel aegadel teostatud kodukülastused;“;
  2) paragrahvi 4 lõike 2 teist lauset täiendataks pärast sõna „sotsiaaltöötaja“ sõnadega „või lastekaitsetöötaja.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json