Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viimsi valla kohalike teede seisunditasemed

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.08.2020, 1

Viimsi valla kohalike teede seisunditasemed

Vastu võetud 05.08.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 97 lõike 1 ning majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse tee seisunditasemed Viimsi valla omandis olevatel avalikel teedel ja erateedel, mille kohta on sõlmitud tee avaliku kasutuse leping või servituut (avalikus kasutuses olevad teed).

  (2) Seisunditasemete täitmise tagab avalike ja avalikus kasutuses olevatel teedel Viimsi valla teehooldaja.

§ 2.   Sõiduteede seisunditasemed

  (1) Viimsi valla mandriosas asuvate avalike ja avalikus kasutuses olevatel teedel kehtivad järgimised talvised seisunditasemed:
  1) keskuse piirkonna (Haabneeme alevik, Viimsi alevik, Pärnamäe küla, Lubja küla) põhiteede võrgu ühistranspordiga kaetud teedel, liiklussagedusega üle 3500 a/ööp – tase 4.
  2) ühistranspordiga kaetud ja liiklussagedusega alla 3500 a/ööp ning Haabneeme alevikus talvise 4 seisunditasemega teega ristuvate teedel, koolideni viivate teedel, järsu tõusu või langusega teedel, piirkondade kogujateedel Nurme tee, Vardi tee (Nurme teest alates), Nurme põik, Nugise tee (lõigus Nurme põik kuni Hundi tee), Sõpruse tee, Muuli tee, Miiduranna tee (sh Varju tee lõik Miiduranna tee ja Muuli tee vahel) – tase 3.
  3) käesolevas lõikes käsitlemata kattega teede puhul – tase 2.
  4) pinnaskattega teedel – tase 1.

  (2) Viimsi valla mandriosas asuvate avalike ja avalikus kasutuses olevatelel teedel kehtivad järgmised suvised seisunditasemed:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõike 1 punktis 2 toodud asfaltbetoonkattega teedel – tase 2.
  2) käesoleva paragrahvi lõigetes käsitlemata ja pinnaskattega teede puhul – tase 1.

  (3) Viimsi valla avalike ja avalikus kasutuses olevatel saarte teedel (Naissaar, Prangli saar) on olenemata katteliigist talvine ja suvine seisunditase – tase 1.

§ 3.   Kergliiklusteede seisunditasemed

  Viimsi valla avalike ja avalikus kasutuses olevatel jalg- ja jalgrattateedel ning jalgteedel kehtivad järgmised seisunditasemed:
  1) olenemata katteliigist talvine seisunditase – tase 3.
  2) kõvakattega jalg- ja jalgrattateedel ning jalgteedel suvine seisunditase – tase 3.
  3) kõvakatteta jalg- ja jalgrattateedel ning jalgteedel suvine seisunditase – tase 1.

§ 4.   Parklate seisunditasemed

  Viimsi valla avalike ja avalikus kasutuses olevatel parklatel ja parkimisplatsidel kehtivad järgmised seisunditasemed:
  1) killustiku-, freespuru- ja kõvakattega parklates ning parkimisplatsidel talvine seisunditase – tase 3.
  2) eelnevas punktis loetlemata kattega parklates ja parkimisplatsidel talvine seisunditase – tase 1.
  3) kõvakattega parklates ning parkimisplatsidel suvine seisunditase – tase 3.
  4) kõvakatteta parklates ning parkimisplatsidel suvine seisunditase – tase 1.

§ 5.   Treppide seisunditasemed

  Viimsi valla avalike ja avalikus kasutuses olevatel treppidel kehtivad järgmised seisunditasemed:
  1) olenemata katteliigist talvine seisunditase – tase 3.
  2) olenemata katteliigist suvine seisunditase – tase 1.

§ 6.   Seisunditasemete kanded

  Volitused teede seisunditasemete teeregistrisse kandmiseks, tõusudele ja ohtlikele lõikudele kuni ühe taseme võrra kõrgemate seisunditasemete määramiseks ning hooldustsükli aegade seisunditasemega 1 teedel ja teedel liiklussagedusega alla 50 a/ööp määramiseks vastavalt käesolevale määrusele on ehitus- ja kommunaalosakonna teede vanemspetsialistil.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Illar Lemetti
vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json