SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2012, 2

Töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.03.2012 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 , sotsiaalhoolekandeseaduse § 3 lõike 2, § 5 lõike 4, § 22 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib töötute iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamist Avinurme vallas.

  (2) Iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus ( edaspidi rehabilitatsioon ) on suunatud Avinurme vallas elavale, töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei õpi, on hõivamata töö või tööga võrdsustatud tegevusega, eesmärgiga anda võimalus töökogemuse-ja harjumuse taastamiseks, suurendades töötute vastutust enda ja oma perekonna toimetulekuks.

  (3) Sotsiaalset rehabilitatsiooni korraldab Avinurme Vallavalitsus töötukassas registreeritud ja toimetulekutoetust taotlevatele pikaajalistele töötutele.

  (4) Sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamise eesmärgiks on tööharjumuste ( tööturukoolitus, kutsenõustamine, tööpraktika, avalik töö, tööharjutus jm ) taastamine inimestes, kes on pikemat aega olnud ilma tööta.

  (5) Rehabilitatsiooni osutamise protsessis osalemine on kohustuslik. Mõjuva põhjuseta protsessis osalemisest keeldumisel kaotab isik õiguse saada toimetulekutoetust sel kuul, mil ta keeldus osalemast.

§ 2.   Rehabilitatsiooni läbiviimine

  (1) Valla sotsiaalnõunik informeerib töötuid rehabilitatsiooni võimalustest ja tingimustest.

  (2) Rehabilitatsiooni käigus koostavad protsessis osalejad isikliku tegevuskava, kus määratakse kindlaks osalemise kohustused ja täitmise sagedus.

  (3) Rehabilitatsioonis osaleja on kohustatud täitma tegevuskava. Sotsiaalnõuniku otsusega võib arvestades isiku vanust, tervislikku seisundit ja teisi mõjuvaid tegureid, isiku kohustusest vabastada või kohaldada protsessis osalemise nõudeid osaliselt.

  (4) Rehabilitatsioon toimub tööpäeviti, miinimumnõudeks protsessis osalemiseks on 16 tundi kuus.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.aprillil 2012

Aivar Saarela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json