Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi Linna Aukodaniku statuudi kehtestamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2012, 12

Viljandi Linna Aukodaniku statuudi kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2004 nr 81
KO 2005, 94, 969

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. Viljandi linna aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule Viljandi linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena.

2. Ettepanekud Viljandi linna aukodaniku kandidaatide kohta esitatakse Viljandi Linnavolikogule (edaspidi volikogu). Ettepanekute esitamise õigus on Viljandi Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus), volikogu liikmetel, volikogu komisjonidel ja fraktsioonidel ning 1% hääleõiguslikel linnaelanikel ühise avalduse alusel. Ettepanekute esitamise aeg ei ole määratletud.

3. Viljandi linna aukodaniku nimetus omistatakse isikule, kelle kandidatuuri poolt hääletab 2/3 volikogu koosseisust.

4. Viljandi linna aukodaniku nimetusega kaasneb Viljandi linna auaadress ja Viljandi linna teenetemärk. Aukodaniku nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

5. Linnavalitsus korraldab Viljandi linna aukodaniku fotoportree paigaldamise raekotta.

6. Viljandi Linnavolikogu 24. septembri 1999. a määrusega nr 67 kinnitatud «Viljandi linna aukodaniku statuut» tunnistatakse kehtetuks.

7. Määrus jõustub 1. detsembril 2004. a.

Arnold Kimber
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json