Teksti suurus:

Are Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 10 „Reklaamimaksu kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2014, 5

Are Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 10 „Reklaamimaksu kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 29.08.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1.   Muuta Are Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 10 „Reklaamimaksu kehtestamine“ § 1 lõike 4 lisamisega ja sõnastada see järgmiselt: „(4) Vallavalitsusel on õigus teha soodustusi kohalikku sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja seltsielu ning ettevõtlust edendavale välireklaamile. Taotlus reklaamimaksust vabastamiseks või soodustuse saamiseks esitatakse Are Vallavalitsusele“.

§ 2.   Are Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 10 „Reklaamimaksu kehtestamine“ § 2 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json