HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Saku Muusikakooli õppetasu

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2015, 4

Saku Muusikakooli õppetasu

Vastu võetud 27.08.2015 nr 11
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Saku Vallavolikogu 15. novembri 2012. a määruse nr 16 „Saku Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lõike 8 alusel.

§ 1.   Õppetasu suurus

  (1) Kinnitada Saku Muusikakooli õppetasu suurus rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks oleva ühe õppuri kohta järgmiselt:
  1) ettevalmistusklassis 20 eurot kuus;
  2) põhi- ja üldõppes üldhariduskoolis õppivale õppurile, kutseõppeasutuses põhihariduse nõudeta kutseõpet, kutseõpet põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpet või kutseõpet keskhariduse baasil omandavale õppurile on õppetasu perioodil 1. jaanuar 2016 kuni 31. august 2016 30 eurot kuus, alates 1. septembrist 2016 on õppetasu suurus 35 eurot kuus;
  3) põhi- ja üldõppes täiskasvanud õppurile 60 eurot kuus;
  4) lisa-aastal 40 eurot kuus;
  5) pilliõppe individuaaltund (kestusega 30 minutit) ettevalmistusklassi õppurile 10 eurot;
  6) pilliõppe individuaaltund täiskasvanud õppurile 20 eurot.

  (2) Kinnitada Saku Muusikakooli õppetasu suurus rahvastikuregistri andmetel teise kohaliku omavalitsuse üksuse elanikuks oleva ühe õppuri kohta kuus järgmiselt:
  1) ettevalmistusklassis 40 eurot;
  2) põhi- ja üldõppes on perioodil 1. jaanuar 2016 – 31. august 2016 60 eurot kuus, alates 1. septembrist 2016 70 eurot kuus;
  3) lisa-aastal 80 eurot.

  (3) Pere teisele ja igale järgmisele Saku Muusikakoolis õppivale rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevale alaealisele õppurile on õppetasu 50% väiksem käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 kinnitatud õppetasust.

§ 2.   Õppetasu tasumine

  Õppetasu tasutakse ettemaksuna iga järgneva kuu eest Saku Vallavalitsuse esitatud arve alusel.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 16. oktoobri 2014. a määrus nr 15 „Saku Muusikakooli õppetasu“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json