HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Saku Muusikakooli õppetasu

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saku Muusikakooli õppetasu

Vastu võetud 27.08.2015 nr 11
RT IV, 11.09.2015, 4
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2018RT IV, 27.01.2018, 230.01.2018

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Saku Vallavolikogu 15. novembri 2012. a määruse nr 16 „Saku Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lõike 8 alusel.

§ 1.  Õppetasu suurus

 (1) Kinnitada Saku Muusikakooli õppetasu suurus rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks oleva ühe õppuri kohta järgmiselt:
 1) ettevalmistusklassis 20 eurot kuus;
 2) põhi- ja üldõppes üldhariduskoolis õppivale õppurile, kutseõppeasutuses põhihariduse nõudeta kutseõpet, kutseõpet põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpet või kutseõpet keskhariduse baasil omandavale õppurile on õppetasu suurus 35 eurot kuus;
[RT IV, 27.01.2018, 2 - jõust. 30.01.2018]
 3) põhi- ja üldõppes täiskasvanud õppurile 60 eurot kuus;
 4) lisa-aastal 40 eurot kuus;
 5) pilliõppe individuaaltund (kestusega 30 minutit) ettevalmistusklassi õppurile 10 eurot;
 6) pilliõppe individuaaltund täiskasvanud õppurile 20 eurot.

 (2) Kinnitada Saku Muusikakooli õppetasu suurus rahvastikuregistri andmetel teise kohaliku omavalitsuse üksuse elanikuks oleva ühe õppuri kohta kuus järgmiselt:
 1) ettevalmistusklassis 40 eurot;
 2) põhi- ja üldõppes 70 eurot kuus;
[RT IV, 27.01.2018, 2 - jõust. 30.01.2018]
 3) lisa-aastal 80 eurot.

 (3) Pere teisele ja igale järgmisele Saku Muusikakoolis õppivale rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevale alaealisele õppurile on õppetasu 50% väiksem käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 kinnitatud õppetasust.

§ 2.  Õppetasu tasumine

  Õppetasu tasutakse kord kuus septembrist juunini (10 kuud) Saku Vallavalitsuse esitatud arve alusel.
[RT IV, 27.01.2018, 2 - jõust. 30.01.2018]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.