Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järva valla jäätmekava 2018-2023

Järva valla jäätmekava 2018-2023 - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 7

Järva valla jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 30.08.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Järva valla jäätmekava 2018 – 2023 (lisatud).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Ambla Vallavolikogu 16.04.2015 määrus nr 5 „Ambla valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine" tunnistatakse kehtetuks.
14.01.2019 10:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 2 lg 1 lisatud lause lõppu sõna “kehtetuks“ Riigi Teataja § 10 lg 3 alusel ja arvestades Järva Vallavalitsuse 09.01.2019 taotlust nr 14-7/2019/112-1

  (2) Imavere Vallavolikogu 19.03.2015 määrus nr 3 „Imavere valla jäätmekava 2015-2020" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 24.09.2009 määrus nr 27 „Imavere valla jäätmekava aastateks 2009-2014 kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 30.04.2015 määrus nr 5 „Järva-Jaani valla jäätmekava aastateks 2015-2020" vastuvõtmine tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Kareda Vallavolikogu 21.04.2015 määrus nr 8 „Kareda valla jäätmekava 2015-2020 kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Koeru Vallavolikogu 20.02.2015 määrus nr 8 „Jäätmekava 2015-2020 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Koigi Vallavolikogu 14.05.2015 määrus nr 6 „Koigi valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa Järva Valla jäätmekava 2018-2023

/otsingu_soovitused.json