Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 8

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 30.08.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla arengukava (Lisa 1).

§ 2.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Saue valla eelarvestrateegia (Lisa 2).

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kernu Vallavolikogu 19. jaanuari 2017. a määrus nr 1 „Kernu valla arengukava 2014-2020 kinnitamine“;
  2) Kernu Vallavolikogu 20. oktoobri 2016. a määrus nr 10 „Kernu valla eelarvestrateegia 2016-2021 kinnitamine“;
  3) Nissi Vallavolikogu 14. juuni 2012. a määrus nr 5 „Nissi valla arengukava 2012–2030 ja tegevuskava 2017–2021 vastuvõtmine“;
  4) Nissi Vallavolikogu 27. oktoobri 2016. a määrus nr 10 „Nissi valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 kinnitamine“;
  5) Saue Linnavolikogu 24. novembri 2016. a määrus nr 53 „Saue linna 2016-2026. a arengukava vastuvõtmine“;
  6) Saue Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 15 “Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019”;
  7) Saue Vallavolikogu 27. oktoobri 2016. aasta määrus nr 26 „Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas jõustumist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

Lisa Saue valla arengukava

Lisa Saue valla eelarvestrateegia

/otsingu_soovitused.json