Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2019, 1

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 03.09.2019 nr 13
jõustumine 01.10.2019

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse Vändra Vallavalitsuse 22.11.2010 määrus nr 15 "Kalmistute kasutamise eeskiri" (RT IV, 08.01.2013, 58).

§ 2.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2019. a.

Mait Talvoja
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Riini Õige
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json