Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse 25.04.2018 määruse nr 5 „Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamineʺ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2019, 3

Haljala Vallavalitsuse 25.04.2018 määruse nr 5 „Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamineʺ muutmine

Vastu võetud 04.09.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja Haljala Vallavolikogu 17.04.2018.a määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lg 4 alusel

§ 1.   Haljala Vallavalitsuse 25. aprilli 2018 määruse nr 5 „Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine“ paragrahvi 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  „3) sotsiaaltranspordi omaosalus 0,20 eurot kilomeetri kohtaˮ.

Ivar Lilleberg
Vallavanem

Riina Must
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json